Realistiska porträtt/realistic portraits

Ibland, när andan faller på, tecknar jag realistiskt. Det går fint att beställa sådana porträtt.

Sometimes I  like to draw in a more realistic manner.

alan rickman
Alan Rickman
bowie 2
David Bowie
forbesgubbe
Notch
födelsedagesporträtt
Födelsedagsbarn
notch som barn
Bild till dokumentären Det svenska dataundret
birger
Birger Sjöberg
frödingporträtt
Gustaf Fröding
Annonser